Catalogus

Klik op het paars gekleurde blokje voor de gedetailleerde informatie.

Auteur

Titel

Korte beschrijving

Asma, H.J.

Vroegere gebruiken rond de St. Nicolaaskerk te Denekamp

Boek over de St.Nicolaaskerk te Denekamp. Uitgave van  Stichting Heemkunde Denekamp

Asma, Henny... et al

Honderd jaar parochie Tilligte  1892 - 1992

Uitgave ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de parochie van de H.H. Simon en Judas.

Bartelink, dr. G.J.M.

Geschiedenis van de parochie en marke Reutum en Haarle

 

Bartels - Martens, Gees

Dit is wat ik heb gevonden

De poëzie van Overijssel; een bloemlezing samengesteld door Gees Bartels, voormalig hoofd van de afdeling Bibliotheekwerk van de OBD.

Berg, J.H. van de; Voorhuis, A.

Oldenzaal, een veranderde stad

Een beeldende historie van Oldenzaal

Boink, H.

Dorpsgeschiedenis

De dorpsgeschiedenis van Denekamp, uitgegeven door de Stichting Heemkunde Denekamp

Boink, H.

In herdenking, '40 - '45

Boekje  over de herdenking van 1940-1945. Uitgave van de Stichting Heemkunde Denekamp

Boink, H.;  Knippers, J.H.M.

Kiek Denekamp  van 1900 tot 2000

Boek over de veranderingen in de afgelopen eeuw

Boink, H.; Booijink, H.G.

700 jaar kerkellijk leven in Denekamp

Opstellen en werkstukken van Heemkunde Denekamp uitgave 2

Boink, H.; Borgman, J.H.

Bloemlezing uit het werk van W.H. Dingeldein.

Opstellen en werkstukken van Heemkunde Denekamp uitgave 3

Bos, Jan

Onderweg in Overijssel

Verkeer en vervoer in verleden en heden

Brinkmann, Johann; Friedrich, Willy; e.a.

850 Jahr Uelsen

Duitstalig boek over 850 jaar geschiedenis van dorp Uelsen van 1131 - 1981

Broekhuis, Gerard L.B.

Köpkes oet de gaarven

Een keus uit de spreuken van meester Willem Dingeldein, uitgegeven door de Stichting Heemkunde Denekamp

Brok, W.H.G.

Borne, Textiel en Spanjaard door de jaren

Geschiedenis van Borne in samenhang met de familie Spanjaard en de texielfabrieken

Buist, G. drs (redactie)

Bibliografie van Overijssel 1994

Verzameling van werken die in 1994 in Overijssel zijn uitgegeven.

Bureau volwassen educatie Ijssel-Vecht

Grond van bestaan

Acht vrouwen vertellen de geschiednis van hun leven. Een ding hebben ze gemeen: ze begonnen hun leven ver van hier.

Bureau volwassenen educatie IJssel-Vecht

"Want ik ben een zelfstandig type"

De geschiedenis van elf Overijsselse vrouwen. Lesboek cursus vrouwengeschiedenis

Buter, Adriaan

Portret van Ootmarsum, kralen aan een rozenkrans

Over geschiedenis en gebruiken in Ootmarsum

Buter, Adriaan ...et al

Over-ijsselse volksgebruiken

..een feestelik ommegang door het jaar. Een beschrijving van Overijsselse gebruiken.

Cappelleveen, F.J. van ... et al

Borne, historie en volksverhalen

Uitgave van de vriendenkring van het Bussemakerhuis tgv het 25 jarig bestaan van deze vriendekring

Coster, Wim

Bij nacht en ontij

Rampen in Overijssel van 1800 tot eind 20e eeuw

Dijkerman, Joost

Twente / Salland: 20 afwisselende fietsroutes

Twintig fietsroutes, waarvan 7 in Twente

Dingeldein, W.H.

Singraven

Beelden uit heden en verleden van een Twentse havezate

Dingeldein, W.H.

Land van de Dinkel, het

Een boek over Noordoost Twente

Dingeldein, W.H.

De Hoven en Erven in de marke Noord-Deurningen

Uit de geschiedenis van marke en buurtschap Noord Deurningen in de Gemeente Denekamp.

Dr. Schaepman centrum

Schaepman in woord en beeld, Dr. H.

Over Schaepman, zijn uitspraken en geschriften en de Stichting Dr. Schaepman centrum en haar uitganspunten

Driessen, N.J. (red)

Waterrijke gebieden

Ecologische beschrijvingen van waterrijke gebieden in Overijssel

Eshuis, Marina; Kroese, Dr. W.T.

Vier generaties glazenierskunst in de St. Pancratiuskerk Tub

Boek over glazenierskunst in de St. Pancratiuskerk te Tubbergen

Geerdink, J.G.

Kroniek van De Lutte  (800 - 1875)

Herdruk van het in 1945 verschenen oorspronkelijke boek gescheven door Pastoor J.G. Geerdink.

Gemeentebestuur Tubbergen

B.G.J. Weersink

Bundel ter gelegenheid van het afscheid van wethouder Bernard Weersink

Gerard, J.N.A .. et al

Hof Ootmarsum, de

Ondertitel: uit de geschiedenis van een landsheerlijke hof.

Groot, J.C.H. de - Schoot Uiterkamp, A.M.J.

Bibliografie van Overijssel

Verzameling van alle werken over Overijssel uitgekomen tussen 1951 en 1980

Hagens, H. en Okker, P.

Almelo vroeger en thans

Heruitgave van het in 1936 van P. Okker, aangevuld met nieuw materiaal door H. Hagens.

Hagens, Herman (red)

Jaarboek Twente 1990

Uitgave van de Stichting Jaarboek Twente

Heek, F. van

Silhouetten en Portretten

Twentse mensen uit recent en ver verleden

Heemkundegroep

Historische Schetsen

Jaarboekje 1991; Tweede jaargang

Heemkundegroep Bruinehaar

Buurtschap Bruinehaar, de

Boekje met een kort historisch overzicht en veel foto's van vroeger over deze buurtschap

Heemkundegroep Langeveen

Historische schetsen

met bijdragen van Hein Tijhuis, Harrie Weusthuis en J. Bertels

Heerink, R.

Overijssel-Route in beelden

Een wat ongewone tocht langs boekenburchten en dito heerlijkheden tot de domeinen vande KCVL Overijssel

Hesselink - van der Riet, M.L.M.

Van Boom tot Boerderij

Boek over timmermansgereedschap, gebruikt bij de bouw van een Twentse boerderij

Hesselink - van der Riet, T.

Kerkgeschiedenis van Albergen en Omstreken, De

Boek over de Kerkgeschiedenis van Albergen en Omstreken. Van de 11.000 Maagden in 1372 tot de H.Pancratius in 1955.

Hesselink - van der Riet, T.

Kerkgeschiedenis van Albergen en omstreken, de

Van de 11.000 Maagden in 1372 tot aan de H. Pancratius in 1955

Hilbrink, Coen

Illegalen, de: illegaliteit in Twente & het aangrenzende Sal

Proefschrift over de illegaliteit in Twente, geschreven vanuit persoonlijke betrokkenheid

Hilbrink, Coen  Marcel Kienhuis & Klaas Vos

Pruus komt, de

Overijssel in de Tweede Wereldoorlog. Jaarboek Overijssel 1990

Historische Kring Vasse Mander Hezingen

Jaarboekje 1988 / 1989

Zevende jaargang. 68 p

Historische Kring Vasse Mander Hezingen

Jaarboekje 1987 / 1988

Zesde jaargang. 68 p

Historische Kring Vasse Mander Hezingen

Jaarboekje 1984 / 1985

Derde jaargang. 51 p

Historische Kring Vasse Mander Hezingen

Jaarboekje 1983 / 1984

Tweede jaargang. 48 p

Historische Kring Vasse Mander Hezingen

10 jaar heemkunde 1980 - 1990

Overzicht van 10 jaar heemkunde 35 p

Historische Kring Vasse Mander Hezingen

Jaarboekje 2002

Eenentwintigste jaargang. 101 p

Hoekstra, Wiebe & Buist, Girbe

Overijsselse sagenroutes

Beschrijving van fiets- en wandelroutes langs mysterieuze plekken.

Hulshoff, A.C.  .. et al

Uit leven en werk van W.H. Dingeldein

Uitgave van de Stichting Heemkunde te Denekamp ter gelegenheid van de onthulling van het borstbeeld van W.H. Dingedein op 7 oktober 1988 te Denekamp.

IJzereef, W.J.H.

Borne, historie en volksverhalen

Boek over de historie en volksverhalen van Borne

Jans, Dr. Everhard

Los hoes met achterheerd in Noord- en Oost-Twente, Het

opstellen en werkstukken van Stichting Heemkunde Denekamp uitgave 4

Jans, Everhard; Hagens, Herman; Jans, Jan

Huis en hof in en om Gessteren

Boekje over boerenhoven geillustreerd met tekeningen van Jan Jans. Historische gegevens van Herman Hagens en samensgesteld door Everhard Jans.

Jans, Jan

Dorpen in Oost Nederland

Een beschrijving van huizen, kerken en boerderijen in het oosten van ons land.

Jans, Jan en Everhard

Gevel- en stiepeltekens in Oost Nederland

Over de geveltekens en stiepeltekens met bibliografie.

Johannsen, F. en Augustin, M.

Vom Boßeln, Klootschießen und vom Bowl-playing

Duitstalig boek over de geschiedenis van deze sporten in Duitsland. Met veel foto's.

Klaas, C. (samenst.)

Commanderie

Uitgave van Heemkunde Ootmarsum langs historische boerderijen en watermolens. Circa 30 km.

Klaas, G.

Ootmarsum 1940 - 1945

Verhalen van mensen die de oorlog in en rond Ootmarsum hebben meegemaakt

Klaassen, Martin

Zij kwamen bij dag en bij nacht

De luchtoorlog boven Noord-Oost Twente tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Klootschietersvereniging "Ons Genoegen"

75 jaar klootschietersvereniging "Ons genoegen" 1914 - 1989

Jublieumuitgave ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de vereniging.

Knippers, J.H.M.

Vliegramp in het Bonkenbroek te Noord Deurningen, De

De vliegramp in het Bonkenbroek die plaatsvond op 12/13 maart 1941 te Noord Deurningen. Uitgave van Stichting Heemkunde Denekamp.

Kokhuis, G.J.I.

Historie van Enschede

Geschiedenis van de stad met bijzondere aandacht voor de industiele ontwikkeling

Kokhuis, G.J.I.

Twentse Textielstaking 1931-1932, De

Een omgekeerd beeld?

Kols, Z.

Langs oude Twentse kerken   met 3 routes

Over de typologie van de oude Twentse kerken met een inleiding van de illustrator Jan Jans. Bevat veel tekeningen.

Koopmans, Drs. M.

Fundatie voor hervormden te Tubbergen 1853 - 1988, de

Boek over de geschiedenis van de fundatie te Tubbergen door oud dominee van Tubbergen Ds Koopmans. Rode draad vormt Ds Hattink die aan de wieg van de fundatie stond.

Kuil, J.G. van der

Kroniek van de H. Josephkerk te Vasse

Pastoor L. Engbers en zijn parochie 1800 - 1860

Kuile, Mr. G.J. Ter

Opkomst van Almelo en omgeving, de

Tweede, sterk uitgebreide druk van de eerste uitgave uit 1941over Almelo en haar geschiedenis (pag: 240)

Laan, Dr. J.E. van der

Kleine historie van Twente

Over de geschiedenis vanaf de steentijd tot heden en hoe de Twentenaren zich daarin bewogen.

Lamberts, B. en H. Middag

Architectuur en stedebouw in Overijssel 1850 - 1940

Over waardevolle monumentale gebouwen in de provincie Overijssel

Lintelo, B.H.A. te

Ketters en papen in Twente

Deel 2 uit de Twente Akademie Reeks over het waarom van de scheiding tussen Katrholieken en protestanten in Twente.

Löwik , F.G. H.

Om de taal van Twente

Historisch overzicht van een taalbeweging. (Twente Academie reeks: 3)

Lugard, G.J. ... et al

Overijssel - Jaarboek voor cultuur en historie

Jaarboek van de provincie Overijssel over diverse aspecten van de provincie. Vijftiende jaargang

Lugard, G.J. ..et al

Overijssel - Jaarboek voor cultuur en historie

Jaarboek van de provincie Overijssel over diverse aspecten van de provincie. Tiende jaargang

Lugard, G.J... et al

Overijssel - Jaarboek voor cultuur en historie

Jaarboek van de provincie Overijssel over diverse aspecten van de provincie. Elfde jaargang

Meek, H.A.

Kanaal Almelo - Nordhorn

Van scheepvaart tot grensverschrijdend natuurgebied. Uitgave van Stichting Heemkunde Denekamp.

Mulders, L.L.

Memoires Meester Mulder

Jeugdherinneringen aan Weerselo/Rossum en memoires onderwijsersloopbaan te Denekamp. Uitgave van de Stichting Heemkunde Denekamp

Nus, Jan van (samenst.)

Verdwijnende grens, de

Reeks artikelen over het verdwijen van de grens (en de daarbijbehorende grenspalen). Eerder gepubliceerd in Dagblad Tubantia.

Paridon, Hans

Langs Twentse havezaten met Hans van Paridon

Beschrijving van 13 huizen en havezaten in Twente met zestien wandelingen door het natuurgebied om deze gebouwen heen.

Paridon, Hans

Hele jaar door wandelen, het

Dertig wandelingen in Twente met Hans van Paridon.

Paskamp - van Santen, M.

Molen van Bels, de   twee en een halve eeuw geschiedenis

Boekje over de molen van Bels gelegen in het dal van de Mosbeek te Mander

Paus, Martin

Schaepman, de dichter

Gedichten van Dr. Herman Schaepman. Voorwoord Michel van der Plas en samenstelling Martin Paus

RTV Oost

't Heem

Opname van het RTV oost programma 't Heem. Uitgezonden op 30 november 2002

Schelhaas, Mr. H.

Andere Overijssel, Het

Korte schetsen over historische feiten van personen uit het heden en verleden van Overijssel

Schildkamp, Theo

Zonsopkomst : Twentse vertellingen

Reeks korte verhalen over Twente, eerder verschenen in de Twentsche Courant.

Scholte op Reimer, H.J.A. … et al

40 jaar Dr. Schaepman Ulo / Mavo Tubbergen

Jubileumuitgave ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de plaatselijke Ulo (later Mavo)

Siemes, Hans

De boer op in Overijssel

Het boerenleven in Overijssel vroeger en nu

Smal, C. A.

Parochie van het Onbevlekte Hart van Maria 1948 - 1988

Boekje over het 40 jarig bestaan van de kerk in Fleringen die begon met een noodkerk in een boerenschuur. (1948 - 1959)

Stichting Heemkunde Denekamp

Zusters Franciscanessen in dorp Denekamp

Kroniek over 75 Jaar zusters Franciscanessen in Denekamp

Stichting Heemkunde Parochie Reutum en Haarle

Jaarboekje 1986 - 1987

Eerste jaargang van jaarboek Reutum/ Haarle

Stichting Heemkunde Reutum / Haarle

Jaarboekje 1990 - 1991

Vijfde boekje uit de reeks jaarboekjes van de Stichting Heemkunde Reutum / Haarle

Stichting Heemkunde Reutum en Haarle

Jaarboekje 1987 - 1988

Tweede jaargang van reeks jaarboekjes van Reutum en Haarle

Stichting Heemkunde Reutum en Haarle

Jaarboekje 1988 - 1989

Derde boekje

Stichting Heemkunde Reutum en Haarle

Jaarboekje 1991 - 1992

Zesde Jaarboekje van deze stichting dit keer handelend over 200 jaar onderwijs.

Vaanholt, Gerard (red.)

Jaarboek Twente 1991

Uitgave van de Stichting Jaarboek Twente

Venema, P. (red.)

Jaarboek Twente 1989

Uitgave van de Stichting Jaarboek Twente

VVV provincie Overijssel

Watermolens: metroutetips en kaart

Boekje met tekst in Nederlands en Duits over de watermolen in het Euregiogebied

Wientjes, Egidius

Erve ten Modenkotte

Spannende streekroman die zich afspeelt in Ootmarsum en Agelo, met beschrijving van Twentse zeden en gebruiken.

Wonink, Harry

Stille getuigen 1940 - 1945

Tastbare herinneringen aan de oorlogsjaren in Oost Nederland

Wynia, S.

Van raadhuis tot gemeentehuis

Boek geschreven ter gelegenheid van de opening van het gemeentehuis te Denekamp op 22 mei 1980.