Contact
   

Stichting Heemkunde Tubbergen
Raadhuisplein 4
7651 CV  Tubbergen   

Elke donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 zijn er leden van de heemkunde aanwezig in de bibliotheek die u graag te woord staan.

Of mail ons via: info@heemkundetubbergen.nl

 

De Heemkunde Tubbergen is in het bezit van een ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene voorwaarde: Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen beogende instelling (anbi)
Met de zoekfunctie van de Belastingdienst dient u voordat u een schenking doet te controleren of ( de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn.
Vanzelfsprekend dient de schenking aan de anbi ook te voldoen aan de overige eisen van de belastingdienst.

Het RISN/fiscaal nummer voor de Heemkunde Tubbergen is 816040473

 

 

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende, onbezoldigde, vrijwilligers:

   
Voorzitter: dhr. M.H.J. Paus
Secretaris: dhr. J.W. Janse Schoolstraat 6, 7651 EK Tubbergen.
Penningmeester: dhr. H.F.J. Weernink
Bestuurslid: dhr. G.J.M. Hulshof
Bestuurslid: dhr. J.J.G. Oude Engberink
Bestuurslid: dhr. A.D.A. van der Meij
Bestuurslid: Vacant

 

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel om gegevens en materiaal, aangaande het heden en het verleden van de gemeenschap Tubbergen te verzamelen, te documenteren en te publiceren.

 

Activiteiten 2017.

Vergaderingen:

De Stichting Heemkunde Tubbergen (SHT) kwam in 2017 zes keer bijeen in een genotuleerde vergadering.

Heemnoabers:

SHT is 1 van de 21 heemkundeverenigingen die lid zijn van de grensoverschrijdende vereniging "De Heemnoabers". Vergaderingen vonden op 18 maart in Gramsbergen en op 23 oktober in Uelsen plaats. Aan een nieuwe gezamenlijke expositie wordt gewerkt. De vorige ging over ”Grensoverschrijdend Werken”.

Vechtstromen.

In de loop van de zomer attendeerde SHT het Waterschap erop dat de rioolwaterzuivering te Tubbergen vijftig jaar geleden in werking trad. De reactie hierop was dat De Vechtstromen op 21 oktober een open dag organiseerde. Met dank aan de SHT.

Ontmoeting met de burgemeester.

Tijdens de overlegvergadering van 5 september werd kennis gemaakt met de nieuwe burgemeester mevrouw Haverkamp-Wenker.

Boek presentatie / donateursmiddag.

Op 14 oktober werd een gezamenlijke donateursmiddag en een boekpresentatie gehouden door de heemkundeverenigingen Geesteren en Tubbergen en de heer Frans Hendriksen. Dit gebeurde bij de Herterij. Aan de burgemeester van Tubbergen werd het eerst exemplaar van het boek ”Als in voor de lopen sta” overhandigd. Aansluitend werd aan de Meijerweg een monumentje onthult ter nagedachtenis aan de heer Haselbekke.

 Toponiemen.

Van het kadaster kregen we het verzoek om mee te werken aan een toponiemen onderzoek. Dit houd in dat lokale informatie die bij het kadaster op kaarten is geregistreerd wordt gecontroleerd, gecorrigeerd en aangevuld.

 

Tubbergse middenstand:

SHT is begonnen met het documenteren van alles wat zich in de afgelopen 100 jaar heeft afgespeeld in Tubbergen, omtrent middenstand en zelfstandige ondernemers. Informatie die voor volgende generaties moet worden behouden.

Bidprentjes.

Van verschillende verzamelaars heet het SHT schoenendozen vol met bidprentjes ontvangen. We zijn nu begonnen om deze te selecteren en in een database vast te leggen.

Glashoes.

Gevorderde plannen zij ontwikkeld om de begane grond van het gemeentehuis om te vormen tot het Glashoes. Ook voor cultuur is hiervoor ruimte ingepland. SHT heeft aangegeven geinteresseerd te zijn om hieraan deel te nemen.Balans en Resultatenrekening.

Uitgaven 2014 2015 2016 2017   Inkomsten 2014 2015 2016 2017
Donateursavond           Donateurs 355 231 415 458
Represent. Admin. 447 416 143 344   Subsidies - -    
Bank kosten 141 173 147 131            
KvK           Sponsor boeken - - 500  
Uitgifte P.Q.           Opbrengst P.Q. 19 -    
Uitgifte Doctoren     4.951     Opbrengst Doc. - - 3.390 725
Kosten Doctoren     750     Opbrengst K.A. - - -  
Aanschap Div.   459       Opbrengst Div.     135  
Batig saldo -210 -817 -1.551 708            
  374 231 4.440 1.183     374 231 4.440 1.183

 

Activa 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17   Passiva 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17
Rabobank 11.483 10.665 9.113 9.821   Rabo Rek. crt 0 0 0 0
Debiteuren           Te bet. huur 0 0 0 0
Voorraad boeken 200 200 200 200  

Monument en boekuitgave Kartuizers

Boek Doktors van Tubbergen

5.0005.000

5.000

 

5.000

5.0005.000
            Te verdelen K.A.        
            Eigen vermogen 1.683 865 4.313 5.021
11.683 11.865 9.313 10.021 11.683 10.865 9.313 10.021