Contact
           

Stichting Heemkunde Tubbergen
Raadhuisplein 4
7651 CV  Tubbergen   

Elke donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 zijn er leden van de heemkunde aanwezig in de bibliotheek die u graag te woord staan.

Of mail ons via: info@heemkundetubbergen.nl

 

De Heemkunde Tubbergen is in het bezit van een ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene voorwaarde: Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen beogende instelling (anbi)
Met de zoekfunctie van de Belastingdienst dient u voordat u een schenking doet te controleren of ( de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn.
Vanzelfsprekend dient de schenking aan de anbi ook te voldoen aan de overige eisen van de belastingdienst.

Het RISN/fiscaal nummer voor de Heemkunde Tubbergen is 816040473

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende, onbezoldigde, vrijwilligers:

           
Voorzitter:     dhr. M.H.J. Paus
Secretaris:     dhr. J.W. Janse Schoolstraat 6, 7651 EK Tubbergen.
Penningmeester:     dhr. H.F.J. Weernink
Bestuurslid:     Vacant
Bestuurslid:     Vacant
Bestuurslid:     Vacant
Bestuurslid:     Vacant

 

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel om gegevens en materiaal, aangaande het heden en het verleden van de gemeenschap Tubbergen te verzamelen, te documenteren en te publiceren.

 

Activiteiten 2021.

Vergaderingen:

De Stichting Heemkunde Tubbergen (SHT) kwam in 2021 slechts een  keer bijeen in een genotuleerde vergadering. Dat was op 26 oktober. Dit werd veroorzaakt door maatregelen aangaande Covid-19.

M.b.t. de herdenking van 75 jaar bevrijding waren alle activiteiten i.v.m. Corona geanuleerd. Wel is het boek "Hendrik  Gerard Kotte" tot stand gekomen en op 28 januari 2021 gepresenteerd.

Afscheid:

De heren Van der Meij en Hulshof zij uit het bestuur van de stichting getreden. Van hen is op passende wijze afscheid genomen. Dhr. Hulshof was vanaf de oprichting (2000) bestuurslid.

 

Overige activiteiten zijn opgenomen in onze nieuwsbrief.

../Nieuwbrief 2021.pdfBalans en Resultatenrekening.

Uitgaven 2016 2017 2018 2019 2020 2021   Inkomsten 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Donateursavond               Donateurs 415 458 70 768 385 425
Represent. Admin. 143 344 517 409 103 268   Subsidies         600 100
Bank kosten 147 131 120 119 119 119                
KvK               Sponsoring 500   250     1500
Uitgifte G. Kotte           1950   Opbrengst P.Q.       80    
Uitgifte Doctoren 4.951             Opbrengst Doc. 3.390 725   100    
Kosten Doctoren 750             Opbrengst K.A. -          
Aanschap Div.       180       Opbrengst Div. 135   200     49
 Saldo -1.551 708 -117 240 763 -263                
  4.440 1.183 520 948 985 2074     4.440 1.183 520 948 985 2074

 

Activa dec.16 dec.17 dec.18 dec.19 dec.20 dec.21 Passiva dec.16 dec.17 dec.18 dec.19 dec.20 dec.21
Rabobank 9.113 9.821 9.704 9.943 10.706 10.442 Rabo Rek. crt 0 0 0 0 0 0
Debiteuren Te bet. huur 0 0 0 0 0 0
Voorraad boeken 200 200 200 200 200 500

Monument en boekuitgave Kartuizers

Boek Doktors van Tubbergen
5.0005.000 5.000 5.000 5.000

 

5.000

 

Te verdelen K.A.          
Eigen vermogen 4.313 5.021 4.904 5.143 5.906 5.942
9.313 10.021 9.904 10.143 10.906 10.942 9.313 10.021 9.904 10.143 10.906 10.942