Contact
           

Stichting Heemkunde Tubbergen
Raadhuisplein 4
7651 CV  Tubbergen   

Elke donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 zijn er leden van de heemkunde aanwezig in de bibliotheek die u graag te woord staan.

Of mail ons via: info@heemkundetubbergen.nl

 

De Heemkunde Tubbergen is in het bezit van een ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene voorwaarde: Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen beogende instelling (anbi)
Met de zoekfunctie van de Belastingdienst dient u voordat u een schenking doet te controleren of ( de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn.
Vanzelfsprekend dient de schenking aan de anbi ook te voldoen aan de overige eisen van de belastingdienst.

Het RISN/fiscaal nummer voor de Heemkunde Tubbergen is 816040473

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende, onbezoldigde, vrijwilligers:

           
Voorzitter:     dhr. M.H.J. Paus
Secretaris:     dhr. J.W. Janse Schoolstraat 6, 7651 EK Tubbergen.
Penningmeester:     dhr. H.F.J. Weernink
Bestuurslid:     dhr. G.J.M. Hulshof
Bestuurslid:     mevr. R. Harmsen
Bestuurslid:     dhr. A.D.A. van der Meij
Bestuurslid:     Vacant

 

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel om gegevens en materiaal, aangaande het heden en het verleden van de gemeenschap Tubbergen te verzamelen, te documenteren en te publiceren.

 

Activiteiten 2020.

Vergaderingen:

De Stichting Heemkunde Tubbergen (SHT) kwam in 2020 slechts twee  keer bijeen in een genotuleerde vergadering. Dat was op 7 januari en 3 maart. Dit werd veroorzaakt door maatregelen aangaande Covid-19.

M.b.t. de herdenking van 75 jaar bevrijding waren alle activiteiten i.v.m. Corona geanuleerd. Wel is het boek "Hendrik  Gerard Kotte" tot stand gekomen en op 28 januari 2021 gepresenteerd.

Glashoes.

Gevorderde plannen zij ontwikkeld om het gemeentehuis om te vormen tot het Glashoes. Ook voor cultuur is hiervoor ruimte ingepland. SHT heeft aangegeven geinteresseerd te zijn om hieraan deel te nemen, doch heeft zich inmiddels teruggetrokken omdat de huurprijs per vierkante meter is gekoppeld aan de commerciele prijsindex en deze is door ons niet is op te brengen.

 

Overige activiteiten zijn opgenomen in onze nieuwsbrief.

Zie: ../Nieuwsbrief 2020.pdfBalans en Resultatenrekening.

Uitgaven 2015 2016 2017 2018 2019 2020   Inkomsten 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Donateursavond               Donateurs 231 415 458 70 768 385
Represent. Admin. 416 143 344 517 409 103   Subsidies -         600
Bank kosten 173 147 131 120 119 149                
KvK               Sponsoring - 500   250    
Uitgifte P.Q.               Opbrengst P.Q. -       80  
Uitgifte Doctoren   4.951           Opbrengst Doc. - 3.390 725   100  
Kosten Doctoren   750           Opbrengst K.A. - -        
Aanschap Div. 459       180     Opbrengst Div.   135   200    
 Saldo -817 -1.551 708 -117 240 763                
  231 4.440 1.183 520 948 985     231 4.440 1.183 520 948 985

 

Activa dec.15 dec.16 dec.17 dec.18 dec.19 dec.20   Passiva dec.15 dec.16 dec.17 dec.18 dec.19 dec.20
Rabobank 10.665 9.113 9.821 9.704 9.943 10.706   Rabo Rek. crt 0 0 0 0 0 0
Debiteuren               Te bet. huur 0 0 0 0 0 0
Voorraad boeken 200 200 200 200 200 200  

Monument en boekuitgave Kartuizers

Boek Doktors van Tubbergen

 

5.000

 

5.000
5.0005.000 5.000 5.000 5.000
                Te verdelen K.A.            
                Eigen vermogen 865 4.313 5.021 4.904 5.143 5.906
11.865 9.313 10.021 9.904 10.143 10.906   10.865 9.313 10.021 9.904 10.143 10.906