Contact
   

Stichting Heemkunde Tubbergen
Raadhuisplein 4
7651 CV  Tubbergen   

Elke donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 zijn er leden van de heemkunde aanwezig in de bibliotheek die u graag te woord staan.

Of mail ons via: info@heemkundetubbergen.nl

 

De Heemkunde Tubbergen is in het bezit van een ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene voorwaarde: Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen beogende instelling (anbi)
Met de zoekfunctie van de Belastingdienst dient u voordat u een schenking doet te controleren of ( de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn.
Vanzelfsprekend dient de schenking aan de anbi ook te voldoen aan de overige eisen van de belastingdienst.

Het RISN/fiscaal nummer voor de Heemkunde Tubbergen is 816040473

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende, onbezoldigde, vrijwilligers:

   
Voorzitter:     dhr. M.H.J. Paus
Secretaris:     dhr. J.W. Janse Schoolstraat 6, 7651 EK Tubbergen.
Penningmeester:     dhr. H.F.J. Weernink
Bestuurslid:     dhr. G.J.M. Hulshof
Bestuurslid:     mevr. R. Harmsen
Bestuurslid:     dhr. A.D.A. van der Meij
Bestuurslid:     Vacant

 

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel om gegevens en materiaal, aangaande het heden en het verleden van de gemeenschap Tubbergen te verzamelen, te documenteren en te publiceren.

 

Activiteiten 2018.

Vergaderingen:

De Stichting Heemkunde Tubbergen (SHT) kwam in 2018 vijf keer bijeen in een genotuleerde vergadering.

Glashoes.

Gevorderde plannen zij ontwikkeld om de begane grond van het gemeentehuis om te vormen tot het Glashoes. Ook voor cultuur is hiervoor ruimte ingepland. SHT heeft aangegeven geinteresseerd te zijn om hieraan deel te nemen en heeft in maart een intentieverklaring ondertekend.

Overige activiteiten zijn opgenomen in onze nieuwsbrief.

Zie: ../Nieuwsbrief 2019.pdfBalans en Resultatenrekening.

Uitgaven 2014 2015 2016 2017 2018   Inkomsten 2014 2015 2016 2017 2018
Donateursavond             Donateurs 355 231 415 458 70
Represent. Admin. 447 416 143 344 517   Subsidies - -      
Bank kosten 141 173 147 131 120              
KvK             Sponsoring - - 500   250
Uitgifte P.Q.             Opbrengst P.Q. 19 -      
Uitgifte Doctoren     4.951       Opbrengst Doc. - - 3.390 725  
Kosten Doctoren     750       Opbrengst K.A. - - -    
Aanschap Div.   459         Opbrengst Div.     135   200
Batig saldo -210 -817 -1.551 708 -117              
  374 231 4.440 1.183 520     374 231 4.440 1.183 520

 

Activa 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18   Passiva 31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18
Rabobank 11.483 10.665 9.113 9.821 9.704   Rabo Rek. crt 0 0 0 0 0
Debiteuren             Te bet. huur 0 0 0 0 0
Voorraad boeken 200 200 200 200 200  

Monument en boekuitgave Kartuizers

Boek Doktors van Tubbergen

5.0005.000

5.000

 

5.000

5.0005.000 5.000
              Te verdelen K.A.          
              Eigen vermogen 1.683 865 4.313 5.021 4.904
11.683 11.865 9.313 10.021 9.904   11.683 10.865 9.313 10.021 9.904